عکس جدید سلفی

سلفی حامد کمیلی با هومن برق نورد در پشت صحنه سریال پرده نشینان . هومن برق نورد در این فیلم در تجربه ای متفاوت نقش یک روحانی را بازی میکند.

سلفی حامد کمیلی و هومن برق نورد در سریال پرده نشین

هومن برق نورد حامد کمیلی

سلفی حامد کمیلی و هومن برق نورد در سریال پرده نشین

سلفی حامد کمیلی و هومن برق نورد در سریال پرده نشین