به تازگی داماد ها از یک سری لوازم در روی پیراهن خود مثل نوعی پاپیون و شال کمر استفاده می کنند که

جذابیت پایینی دارد و بیشتر تجاری است تا یک چیز خاص برای مد لباس داماد اگر می خواهید از کت و شلوار

سفیداستفاده کنید در مرغوبیت این نوع از لباس بایددقت ویژه ای بکنید زیرا اکثر کت و شلوارهای روشن و  سفید

از کیفیت خوبی برحوردار نیستند اگر کت و شلوار سفید دوست دارید ترجیا رنگ متمایل به شیری آن را انتخاب

کنید

زیرا این رنگ و مدل به روز تر است

سگک کمربند داماد نباید از نوع فلزی صفحه ای باشد چون واقعا مناسب نیست

کت هایی که دارای نوار گردن غیر هم رنگ هستند خیلی قدیمی شده اند از آنها استفاده نکنید

جوراب ها نباید رنگ مخالف شلوار داشته باشند

استفاده از پیراهن هایی که در آنها از دکمه سر دست استفاده می شود واقعا عالی هستند

اگر کروات دوست دارید حتما از نوع تقریبا باریک آن با گره مثلثی متوسط استفاده کنید کروات های پهن و با گره

های غول آسا خیلی قدیمی شده

از گیره کروات استفاده نکنید زیرا برای چند دهه قبل است

استفاده از انگشتر های زیاد در روز مراسم اصلا خوب نیست فقط از حلقه خود استفاده کنید

سعی کنید از ساعت های فلزی کمتر استفاده کنید گر چه در حال حاضر ساعت های فلزی حرفه ای هم در بازار وجود

دارد،می توانید از آنها هم استفاده کنید

یادتان باشد که هیچ مارکی نباید از شرکت سازنده و نام کار روی کت باقی بماند آنها را با دقت از روی کت جدا کنید

از عطر های گرم و تند برای روز داکمادی استفاده کنید

برای عکس ها و رانندگی از عینک های جیغ و خیلی اسپرت استفاده نکنید و سعی کنید رنگ عینک را با کت و شلوار

خود ست کنید ترجحا از کفش های با پاشنه متوسط رو به بالا استفاده کنید

سعی کنید بند کفش ها از زیر شلوار مشخص نباشد

سعی کنید در انتخاب کت به مشخص شدن مقداری از آستین و دکمه سر آستین دقت کنید ، اگر قسمتی از این دو

مشخص شود به زیبایی لباس می افزاید

خط دوخت جیب های کت و احیانا شلوار را باز نکنید چون بهتر می ایستد

یقه های کت بسته بشدت قدیمی شده سعی کنید کت های با فرم یقه انگیلیسی را انتخاب نمایید

از انتخاب پیراهن هایی که دارای خط های افقی است بپرهیزید،خط های عمودی موجب نشان دادن بالا تنه کشیده می

گردد

در روی کت و شلوارهای به اصطلاح دیپلماتیک دقت کنید که خط های عمودی زیاد پر رنگ نباشد زیرا این نوع کت و شلوار

به در افراد مسن می خورد

در انتخاب کروات های رنگی هیجان به خرج ندهید و دقت زیادی کنید