چاپ
دسته: blog
بازدید: 653

اگزوز خودرو چیست ؟ ، از دیگر قطعه های خودرو و دیگر وسیل های نقلیه اگزوز است که به شکل کلی وظیفه آن انتقال دود به دست آمده از واکنش های شیمیایی در داخل سیلندر به خارج از خودرو است  .

این جمله به شکل کلی تعریفی از اگزوز خودرو و دیگر وسیله های نقلیه است که البته در دنیای امروز خصوصیت های این قطعه افزایش یافته است و وظایف مهم دیگری را نیز بر عهده دارد . در  رنگ دود خروجی از اگزوز هم می تواند تعیین کننده اشکالات موتور و احتراق داخل موتور را دارا است . همانند دود سیاه اگزوز یک سری از ایرادات موتور خودرو را مشخص می کند. اگزوز های امروزی خود دارای چند قسمت است که در ادامه می خواهیم آن ها را شرح دهیم .

 اگزوز خود از چند قسمت تهیه شده است که عبارت است از منیفولد خروجی ، لوله های رابط ، لوله اگزوز ، انبار صدا خفه کن و لوله پخش کننده دود می باشد . هر مدل از این قسمت ها خود دارای  وظیفه ای می باشند که البته به شکل کلی به خروجی دود و صدای موتور ارتباط  دارد .

این قسمت وظیفه دارد تا دودهای خروجی را از مجاری موجود در سیلندر بگیرد و به لوله اگزوز منتقل گردد . این قطعه از اگزوز خودرو خود دارای انواع و مدل های گوناگون می باشد . مثلا در یک موتور خطی ، منیفولد در کناره موتور شکل در دو طرف خودرو قرار می گیرد .

 

لوله های رابط اگزوز : 

 

داخل اگزوز لوله هایی موجود است که در واقعیت رابطی میان منیفولد دود ، انباره و سر اگزوز می باشد و باید دارای یک سری استاندارد ها از لحاظ طراحی باشند . این استاندارد با دقت به جنس ، طول و شعاع قوس ها تعیین می شوند . یکی دیگر از این استاندارد ها قطر اسمی لوله است که بسیار تاثیر گذاردر کم شدن فشار منفی دارد .

انباره اگزوز خودرو نیز قسمتی از اگزوز است که وظیفه ی آن کم شدن سرعت گاز های خروجی بوده تا از این روش صدای خروج گاز را تا اندازه زیادی کم کند . هر گونه از انباره ها با توجه به جنس ، ابعاد و خصوصیاتش ، صدای به خصوصی  را تولید می کند .

دانستن این نکته خیلی مهم است که بعد از عمل احتراق و سوختن هوا و بنزین، قسمتی از هیدروکربن نسوخته ، منواکسید کربن و دی اکسید کربن با فشار بسیار زیاد پیستون از محفظه احتراق بیرون آمده و داخل منیفولد یا هدرز می شود .