خطرات پنوماتیک

خطرات پنوماتیک ، هزینه استفاده از هوای فشرده یا سیستم پنوماتیک تا حد معینی اقتصادی و با صرفه است.

این میزان تا وقتی است که فشار هوا برابر هفت بار باشد. اما برای قدرت های فوق العاده زیاد مقرون به صرفه است که از نیروی هیدرولیکی استفاده گردد. هوای مصرف شده در سیستم پنوماتیکی در موقع تخلیه آن از سیستم، سر و صدای زیادی را ایجاد می کند که نیاز به صدا خفه کن در این موارد ضروری است.چون سیال اصلی مورد استفاده در سیستم پنوماتیک هوای فشرده است و برای تهیه هوای فشرده باید از کمپرسور استفاده کرد، همراه هوای فشرده مقداری ناخالصی هوا و رطوبت وارد سیستم می شود که باعث برخی خرابی ها در قطعات خواهد شد.

 

انواع روش های کاهش ارتفاع خودرو


ترفندهای بسیاری برای اسپرت کردن خودروها و بخشیدن ظاهری خشن تر و جذاب تر به آن ها وجود دارد که کاهش ارتفاع خودرو یکی از متداول ترین و پرطرفدارترین روش بین روش های یاد شده است. کاهش ارتفاع خودروها اگر به صورت صحیح و حرفه ای انجام شود علاوه بر جذابیت ظاهری ممکن است باعث تغییر در هندلینگ، میزان کوبش فنرها و تکان های اتاق خودرو شود. تغییر در ارتفاع خودرو ها به دو صورت قابل انجام است. یکی به صورت استاتیک و دائمی که ارتفاع فنر بندی خودرو به وسیله برش لوله کمک فنرها یا تعویض خود کمک فنرها انجام می گیرد. و دیگری با پیاده سازی سیستم پنوماتیک و فنرهای بادی صورت می گیرد و به وسیله کم و زیاد کردن باد تیوب های بادی، قابلیت تنظیم ارتفاع را نیز دارا خواهند بود.

 

عملکرد سیستم کاهش ارتفاع پنوماتیک


در سیستم کاهش ارتفاع پنوماتیک از گازهای فشرده برای تولید نیرو و تحمل وزن خودرو استفاده می شود. در واقع در این سیستم از یک یا یک یا دو کمپرسور هوا، یک کپسول، چهار بالن به جای فنرهای عادی خودرو و یک سیستم کنترل استفاده می شود که در هر خودرویی پیاده سازی می شوند. در این سیستم کمپرسور هوا وظیفه پر کردن کپسول را دارد وهنگامی که فشار هوای ذخیر شده در مخزن به اندازه معینی رسید می توان به وسیله کنترل ارتفاع خودرو را کم یا زیاد کرد.

 

نتیجه گیری:


به طور کلی، خطرات پنوماتیک ، هزینه استفاده از هوای فشرده یا سیستم پنوماتیک تا حد معینی اقتصادی و با صرفه است. این میزان تا وقتی است که فشار هوا برابر هفت بار باشد. اما برای قدرت های فوق العاده زیاد مقرون به صرفه است که از نیروی هیدرولیکی استفاده گردد.